THÀNH TỰU

Sự tiên phong và định hình thương hiệu đã mang lại cho chúng tôi những giải thưởng đáng tự hào.

GIẢI THƯỞNG

image
Giải Vàng Thương hiệu uy tín theo tạp chí Readers Digest - Malaysia

2014 / 2015

image
Giải Vàng Thương hiệu uy tín theo tạp chí Readers Digest - Malaysia

2010 / 2011

image
Giải Vàng Thương hiệu uy tín theo tạp chí Readers Digest - Malaysia

2009 / 2010

image
Giải Vàng Thương hiệu uy tín theo tạp chí Readers Digest - Singapore

2009 / 2010

image
Giải thưởng danh dự theo tạp chí The Brand Laureate

2014

image
Giải thưởng "The Most Established Brand - Consumer Bedding" theo tạp chí The Brand Laureate

2012 / 2013

image
Giải thưởng "Best Brands in Consumers – Bedding Mattress" theo tạp chí The Brand Laureate

2010 / 2011

CHỨNG NHẬN

image
Chứng nhận Quản lý chất lượng ISO 9001 từ BSI

image
Chứng nhận EC Type-Examination từ Det Norske Veritas

image
Chứng chỉ tiêu chuẩn OEKO

image
Chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may đạt chất lượng QCVN 01:2017/BCT

THÀNH VIÊN

image
Thành viên của Hiệp hội quốc tế về sản phẩm giấc ngủ ISPA

image
Thành viên của Better Sleep Council